"Loading..."
艾芭薇儿童冰淇淋炫彩唇膏(清新蜜桃)
蜜桃香味,浅粉色款,呵护双唇水润舒适
5g
艾芭薇儿童冰激凌水润唇膏(西瓜牛奶)
西瓜牛奶香味,呵护双唇水润舒适
5g
艾芭薇儿童美人鱼水润唇膏(葡萄味)
葡萄香味,呵护双唇水润舒适
5.5g
艾芭薇儿童独角兽水润唇膏(棉花糖味)
棉花糖香味,呵护双唇水润舒适
6g
艾芭薇儿童贝壳水润唇膏(椰子果香)
椰子香味,呵护双唇水润舒适
4g
艾芭薇儿童菠萝水润唇膏(菠萝味)
菠萝香味,呵护双唇水润舒适
5g
艾芭薇儿童钻石水润唇膏(蓝莓味)
蓝莓香味,呵护双唇水润舒适
5g
艾芭薇儿童精灵球水润唇膏(苹果味)
苹果香味,呵护双唇水润舒适
5g
艾芭薇儿童可爱鸭水润唇膏(香蕉味)
香蕉味,呵护双唇水润舒适
5g